KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PT SEMARANG DAN KETUA PTA SEMARANG TENTANG JAM KERJA